Bc. Lada Prchalová

lada a julie2

Vzdělání

1998 - 2002    SPŠ A SOU Pelhřimov

2009 – 2012   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,  Pedagogická fakulta, obor - Sociální pedagog

2015 – 2017   SŠ informatiky  a cestovního ruchu SČMSD Humpolec – Předškolní a mimoškolní pedagogika

Praxe

2016 - dosud    Asistent pedagoga, učitelka MŠ Dubovice

Kurzy

2016    Metodika cvičení dětské jógy, Česká asociace dětské jógy,  kurz 36 hodin, lektorka Bc. H. Luhanová, akreditováno MŠMT

2016    Jógová dobrodružství, Česká asociace dětské jógy,  kurz 18 hodin, lektorka  I. Hanušová, akreditováno MŠMT

2016    Respektovat a být respektován,  kurz 32 hodin, lektorky:  Bc. Radka Rendošová a Lenka Králová , akreditováno MŠMT

2017    Děti na startu – workshop všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního věku, akreditováno MŠMT A FISAF.cz

2017    Prevence agresivity u školních dětí, LOM - Úvod do problematiky, 5 hodin,    akreditováno MŠMT

2017    Dítě s PAS v mateřské škole, NAUTIS , lektor Bc. J. Kouřil, akreditováno MŠMT

2017    Sportovní příprava dětí, Univerzita Karlova FTVS, program CŽV 18 hodin, lektor doc. T. Perič

2017    Montessori pedagogika pro MŠ, kurz 80 hodin, akreditováno MŠMT, lektorka Hana Mokrá

2018    Metoda vědomé stopy pohybu, seminář 20 hodin,  certifikát opravňující k přímé práci s Metodou vědomé stopy pohybu, lektorka akad. mal. Táňa Svatošová

2018    Emoce pro děti a dospělé, jóga a radost ze života ,Unie jógy, seminář 13 hodin, lektoři MUDr. Karel Nešpor Csc., Ing. Jana Němcová, Ing. Jiří Broulík

2018    Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi I a II, Univerzita Karlova FTVS, program CŽV 23 hodin, lektorka PhDr. Andrea Levitová, Ph.D.

Poradna

Úkolem učitele je rozpoznat lidskou osobnost dítěte a respektovat ji. Podporovat vnitřní motivaci k učení, připravovat podnětné prostředí pro hru a práci dětí.

Zobrazit více