Výchova k přírodě

Chceme i rodičům na malém městě nabídnout alternativu ve výchově svých dětí. Metoda Marie Monte nabízí dětem široký rozvoj ve všech vědních oborech a vzdělávacích oblastech. Připravili jsme pro Vás nabídku mateřské školy s dopoledním Montessori programem a s nabídkou odpoledních zájmových kroužků. Po předchozích zkušenostech a exkurzích do škol chceme kroužky zařadit do běžného režimu školy, abychom rodiče dále časově a finančně nezatěžovali.

Zobrazit více

Proč Montessori

 

Zobrazit více

Kam děti půjdou z naší MŠ?

Chceme i rodičům na malém městě nabídnout alternativu ve výchově svých dětí. Metoda Marie Monte nabízí dětem široký rozvoj ve všech vědních oborech a vzdělávacích oblastech. Připravili jsme pro Vás nabídku mateřské školy s dopoledním Montessori programem a s nabídkou odpoledních zájmových kroužků. Po předchozích zkušenostech a exkurzích do škol chceme kroužky zařadit do běžného režimu školy, abychom rodiče dále časově a finančně nezatěžovali.

Zobrazit více

Chcete nám napsat?

Poradna

Úkolem učitele je rozpoznat lidskou osobnost dítěte a respektovat ji. Podporovat vnitřní motivaci k učení, připravovat podnětné prostředí pro hru a práci dětí.

Zobrazit více