Školka

„ Je-li šťastné srdce, pak obejme celý svět „

Naše priority:

 • nestresující klima školy
 • zdravé vztahy mezi dětmi
 • pedagogika Marie Montessori
 • respektující přístup k dětem
 • zážitkové učení
 • rozvíjení vztahu k životnímu prostředí

Cílem soukromé mateřské školy s Montessori  prvky je nabídnout rodičům na malém městě alternativu ve výchově svých dětí. Vzdělávání probíhá podle principů Marie Montessori  ve věkově smíšené třídě. Děti se zde pohybují a vybírají si činnosti podle svého zájmu, pracují dle vlastního tempa a znalostí bez srovnávání a soutěživosti.

Starší děti pomáhají a jsou průvodcem mladším. Zvyšují si sebevědomí, učí se třídit znalosti a předávat je srozumitelně dále. Mladší děti přirozeně vstřebávají podnětné prostředí a přizpůsobují se náročnějším činnostem. Uspořádání MŠ a režim dne umožňuje dětem čas v MŠ trávit spolu / sourozenci /, ale i odděleně.

Velká pozornost je věnována celkovému klimatu školy, pozitivnímu naladění dětí a personálu. Jen spokojené, šťastné dítě dovede vstřebávat okolní podněty a dále se rozvíjet.

Výchovně vzdělávací proces se řídí Školním vzdělávacím programem navazujícím na rámcový vzdělávací program vydaný Ministerstvem MŠMT.

Odkaz na výklady a diskuze k novým školským předpisům www.rvp.cz.

Výchovně vzdělávací proces probíhá  v tématických celcích – projektech, ze kterých vyplývá celkové zaměření školy. Projekty a témata se celoročně prolínají tak, aby umožnily pedagogům zprostředkovat dětem aktuální dění, konkrétní situace a zážitky.

Další nabídka:

 • základy angličtiny pro děti
 • kroužek keramiky
 • logopedické chvilky
 • hudební program
 • vědomá stopa pohybu

Škola je školou zařazenou v Rejstříku škol, tedy splňující všechny požadavky na provoz předškolního zařízení. Školní řád a jeho příloha slouží k bezproblémovému chodu školky,  upravuje práva a povinnosti dětí, rodičů, zástupců školy

Stravování je zajišťováno dovozem stravy.  

Složení jídelníčků odpovídá trendům zdravé výživy. Používáme výhradně neslazené nápoje, vodu, čaj, mléko. Děti mají denní nabídku ovoce a zeleniny. Děti se podílí na přípravě prostírání, příprav svačinek a jsou tak motivovány k ochutnávání nových jídel.

Škola se nachází uprostřed malé vísky Dubovice. Její okolí je ideální k procházkám do přírody. Děti mají možnost přímého pozorování přírody každodenními vycházkami do lesa. Pozorovat hospodářská zvířata a  život na vsi. Zahrada u školy je dotvářena ve stylu přírodní zahrady. Dostupnost k okresnímu městu Pelhřimov je 4 Km, omezeně možno využít městskou dopravu.

Provoz školky je od 7 do16 hodin

Kontakt

Zobrazit více