Montessori

Metoda Marie Montessori nabízí dětem široký rozvoj ve všech vědních oborech a vzdělávacích oblastech.

Proč je vhodné volit Montessori:

1) Svobodná volba činností
2) Respektování zájmu dítěte
3) Klidné, harmonické prostředí
4) Učitel je rovnocenným partnerem
5) Práce na základě potřeb dítěte-polarizace pozornosti, práce s chybou
6) Individuální přístup
7) Všestranný rozvoj
8) Samostatnost

Celostní učení podle Marie Montessori

Claus–Dieter Kaul, montessori učitel a lektor, pedagogický ředitel Institutu celostního učení uvádí 10 hlavních přání dítěte vůči dospělým, které umožňují co nejlépe rozvinout dětskou osobnost:

1.Věnujte nám lásku
2.Všímejte si nás
3.Nesnažte se nás vytvořit, nechte nás sami sebou
4.Buďte našimi průvodci
5.Nechte nás dělat chyby
6.Nasměrujte nás
7.Stanovte nám jasné hranice
8.Buďte spolehliví
9.Projevte své pocity
10.Radujte se

Celostní učení podle Marie Montessori je vzdělávací program, který přijímá tato přání, používá montessori pomůcky, zařazuje pestré, kreativní hry, pokusy a přímé pozorování věcí.

Úkolem učitele je rozpoznat lidskou osobnost dítěte a respektovat ji. Podporovat vnitřní motivaci k učení, připravovat podnětné prostředí pro hru a práci dětí.

Principy montessori pedagogiky zde.

Poradna

Úkolem učitele je rozpoznat lidskou osobnost dítěte a respektovat ji. Podporovat vnitřní motivaci k učení, připravovat podnětné prostředí pro hru a práci dětí.

Zobrazit více