Bc. Jana Leligdonová

Vzdělání

1976 – 1980  Střední  pedagogická  škola, obor učitelství MŠ
2002 – 2005 Univerzita  Karlova  Praha – Specializace v pedagogice, Školský management
2009 – 2011 Český národní  diplom Montessori

Praxe

1980 – 1986 učitelka MŠ Olešná
1993 – 1996 MŠ Pelhřimov
1996 – 1997 ředitelka MŠ Zachotín
1997 – 2011 ředitelka  Školy  přírodě Vřesník
2012 ředitelka mateřské školy Dubovice

Odborné kurzy

1984 logopedický kurz
1993 - 2010 Vícedenní  kurzy  z tvořivé dramatiky
2009 Kurzy Evy Štarkové z oblastí Montessori pedagogiky
2010 kurzy práce na interaktivní tabuli
2011 – dosud vícedenní  kurzy v oblasti EVVO
2011 – 2012 Včasná depistáž a pedagogická péče o děti se SVP
2015 – Respektovat a být respektován
2015 – konference Inovace výuky

Kontakt

Zobrazit více