Další nabídka - grafomotorická cvičení - písmo jako vědomá stopa pohybu

Cvičení a malování s prvky tchaj-ťi na rozvoj grafomotoriky zvláště předškolních dětí.

Tuto metodu vytvořila akademická malířka Táňa Svatošová na základě praktické práce s dětmi. Metoda vychází z cvičení thaj-ťi. Lekce jsou vedeny v harmonii, soustředěnosti na pohyb vlastního těla a jsou zábavnou formou grafomotorických cvičení. Uvolnění  paží a ruky, jsou součástí lekcí a velmi důležitá pro budoucí psaní. Lekce má tři části –první část - pozdravení, zklidnění, cviky thaj-ťi. Druhá část – pohybové cviky obou paží, rukou, nohou, těla podle motivace lekce, hravé seznámení s vlastnostmi materiálu  dále použitým při malování.. Třetí část – malba čistou vodou na velké plochy papíru s materiálem / prsty, houbičky, štětce / podle předcházející části lekce. Cvičení je zábavné, hravé, podporující celkovou komunikaci mezi dětmi.

Všechny naše pedagožky mají kurz této metody a s dětmi pravidelně provozujeme metodu vědomé stopy pohybu.

Více na www.tanart.cz, www.dyscentrum.orgvedomastopapohybu.cz

Poradna

Úkolem učitele je rozpoznat lidskou osobnost dítěte a respektovat ji. Podporovat vnitřní motivaci k učení, připravovat podnětné prostředí pro hru a práci dětí.

Zobrazit více