Režim dne

6,30  -  9,00
scházení, práce s pomůckou, individuální činnosti, hra, výtvarné činnosti
9,00 – 9,20
svačina / postupná /
9,20 – 10,00
Elipsa, společná práce na projektech, kosmická výchova, pohybové chvilky, dramatické činnosti, ukázky práce s pomůckou
10,00 – 11,40
pobyt venku 1. skupina
10,15 – 12,00 
pobyt venku 2. skupina                      
11,40 – 12,15 
oběd / posupný podle příchodu do MŠ
12,00 – 13,00 
příprava na odpočinek, písně, četba na pokračování
13,00 – 14,00 / 14,30
mladší děti spánek
děti nespící -  práce s časopisy, prohlížení knížek
činnosti z projektů, pracovní listy, práce na interaktivní tabuli, výtvarné práce
14,30 – 14,40
odpolední svačina / postupná /
14,40 – 16,00
odpolední zájmové činnosti, práce s pomůckami
další smluvené činnosti – muzikoterapie,angličtina, flétny, keramika  

Poradna

Úkolem učitele je rozpoznat lidskou osobnost dítěte a respektovat ji. Podporovat vnitřní motivaci k učení, připravovat podnětné prostředí pro hru a práci dětí.

Zobrazit více